Skontaktuj się z nami

Sandoz Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 50c, 02-672 Warszawa
Tel: +48 22 209 7000
Fax: +48 22 209 7001
mail: biuro.pl@sandoz.com
NIP: 534 000 20 64
KRS: 0000028057, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydz. Gospodarczy KRS